10 / 14
„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swoje dzieci, każde z osobna i każde najwięcej”. Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska
+