5 / 14
„Miłość matki jest szczęściem, jest spokojem; nie trzeba jej zdobywać, nie trzeba na nią zasługiwać”. Erich Fromm
+