9 / 14
„Matka jest geniuszem dziecka”. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
+