6 / 12
W Dolinie Quannoubine

© fot. archiwum prywatne