1 / 16
Obraz autorstwa Annibale Carraciego, włoskiego malarza z okresu wczesnego baroku. Pomimo dramatycznego przedstawienia – omdlałej z bólu Matki z martwym Synem na kolanach – z obrazu bije spokój. Anioły towarzyszące Maryi są namalowane w cieplejszych kolorach, jakby były z innego świata. Po krótkiej chwili kontemplacji nad postaciami można dostrzec po prawej stronie cierń i gwoździe, namalowane tak realistycznie, że wywołują dreszcz na myśl o tym, jak raniły ciało Chrystusa. [W kolekcji Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu]
+

© Wikipedia | Domena publiczna