2 / 16
Druga Pieta Carraciego. Namalowana w 1606 r. przedstawia oprócz Maryi trzy inne kobiety. Prawdopodobnie są to: uczennica Jezusa – Maria Magdalena (główna postać w żółtej szacie), matka Jakuba i Jana (zwana w Biblii matką synów Zebedeusza) i Salome podtrzymująca Maryję. [W kolekcji National Museum w Londynie]
+

© Wikipedia | Domena publiczna