7 / 16
Na tym obrazie widzimy spotkanie dwóch światów – nieba i ziemi. Aniołowie są obecni przy ciele Jezusa i jeden z nich je opłakuje, drugi złożył dłonie do modlitwy. Mężczyzna, który zdaje się rozmawiać z aniołem i wskazuje na Jezusa, to zapewne św. Jan. Maryja w żalu rozkłada ręce i patrzy w niebo, szukając pocieszenia u Boga. Wyjątkowo realistycznie są tu ukazane ślady męki Chrystusa. Nie tylko rany po gwoździach, ale też siniaki na kolanach od upadków pod krzyżem. Anthony van Dyck namalował ten obraz w 1635 r. [Królewskie Muzeum Sztuki w Antwerpii]
+

© Wikipedia | Domena publiczna