9 / 16
Jeszcze jedno dzieło tego autora z lat 1553-1554. W podobnym, nieco ponurym stylu oddaje cierpienie Maryi. Hiszpański malarz, stosując tę samą co Leonardo da Vinci metodę Sfumato (miękkie przejścia od ciemnych odcieni do jasnych), nadał obrazowi subtelną wymowę. [kaplica Sagrario w katedrze w Badajoz]
+

© Domena publiczna