Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/14
Wincenty Kadłubek. Ten żyjący w XIII wieku autor "Kroniki dziejów Polski" jest uznawany za pierwszego pisarza i uczonego polskiego. Był biskupem krakowskim, a 5 lat przed śmiercią zamknął się w klasztorze cystersów. Kościół ogłosił go błogosławionym w 1764 roku.
2/14
Jan Kochanowski. Ten renesansowy poeta bardzo często w swojej twórczości poruszał tematykę religijną. Do dzisiaj w kościołach śpiewamy pieśń jego autorstwa pt. „Czego chcesz od nas, Panie”. Po stracie ukochanej córki Urszulki stworzył cykl trenów, w których żalił się Stwórcy na nieludzki porządek świata. Ostatecznie przyznaje, że człowiek nigdy nie pojmie boskich zamiarów i godzi się z bolesną stratą.
3/14
Ignacy Krasicki. Ten biskup, przedstawiciel polskiego oświecenia, nazywany jest „księciem poetów polskich”. Zasłynął jako twórca bajek, przy pomocy których starał się uczyć i bawić. Innym uprawianym przez niego gatunkiem była satyra. W utworze „Pijaństwo” wyśmiewa polską wadę narodową, czyli nadużywanie alkoholu.
4/14
Piotr Skarga. Ten najbardziej znany polski kaznodzieja żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jest twórcą "Żywotów świętych" i "Kazań sejmowych". Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął dopiero kard. Stanisław Dziwisz w 2013 roku.
5/14
Cyprian Kamil Norwid. Poeta z epoki romantyzmu, był jednym z ulubionych twórców Jana Pawła II, wielokrotnie przez niego cytowanym w kazaniach i przemówieniach. Polski papież przyznał kiedyś: „Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć”.
6/14
Henryk Sienkiewicz. Pochodził z bardzo religijnej rodziny, gdzie wśród najbliższych krewnych miał trzy siostry zakonne, a za przyjaciół wielu księży. Jak twierdzi o. dr Andrzej Bielat OP, biograf noblisty, był on osobą niezwykle skrytą, która głośno nie mówiła o swojej wierze, ale za to wykreowani przez niego bohaterzy bardzo często przechodzili wielkie życiowe przemiany właśnie ze względu na Pana Boga.
7/14
Antonina Domańska. Tworzyła na przełomie XIX i XX wieku, jest znana głównie jako autorka książki "Historia żółtej ciżemki". W lekturze tej Wawrzek, główny bohater, spotkał na swej drodze polskich świętych: Szymona z Lipnicy, kanonika ks. Jana Długosza, bł. królewicza Kazimierza. To właśnie tematyka religijna i patriotyczna dominuje w jej twórczości. Jest również autorką "Legend z życia świętych".
8/14
Roman Brandstaetter. XX-wieczny pisarz i dramaturg żydowskiego pochodzenia. Był wielkim znawcą Biblii. Krótko po wybuchu II wojny światowej trafił do Jerozolimy, gdzie przeszedł na wiarę katolicką. Doświadczenie to opisał w opowiadaniu "Noc biblijna". Po wojnie tłumaczył z hebrajskiego na polski niektóre księgi Pisma Świętego.
9/14
Jan Kasprowicz. Przedstawiciel Młodej Polski. Jego twórczość przesiąknięta jest motywami biblijnymi, a najczęstszymi tematami jest droga krzyżowa i ponowne przyjście Chrystusa. Najbardziej znanymi utworami są jego hymny (a wśród nich "Dies irae"), w których autor zadaje retoryczne pytanie, jak człowiek może ponosić karę za grzechy, skoro na świat przyszedł z grzechem pierworodnym.
10/14
Clive Staples Lewis. Droga autora Narnii do chrześcijaństwa była dość kręta. Jako młody chłopak stracił mamę, co mocno nadwyrężyło jego relacje z Panem Bogiem. Zainteresował się magią i zaczął deklarować się jako ateista. Na jego drodze stopniowo pojawiali się kolejni wielcy, wierzący pisarze, tacy jak Tolkien i Chesterton i pod ich wpływem Lewis zmienił swoje życie. Oprócz "Opowieści z Narnii" napisał również "Listy starego diabła do młodego" czy "Chrześcijaństwo po prostu".
11/14
Thomas Stearns Eliot. Amerykańsko-angielski poeta, laureat nagrody Nobla. Twierdził, że sercem każdej kultury jest religia. Motywy biblijne często przewijają się w jego twórczości, czego przykładem jest m.in. wiersz "Podróż trzech króli".
12/14
Zofia Kossak-Szczucka. Powieściopisarka, która współtworzyła Radę Pomocy Żydów "Żegota". W czasie wojny mocno angażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną. Dobrze znała się z Władysławem Bartoszewskim, który tak ją wspominał po latach: „Ona była żarliwą katoliczką, fundamentalną, bo tacy wtedy byli w Polsce katolicy przedsoborowi”. Jej najbardziej znana powieść „Pożoga” została przetłumaczona na wiele języków.
13/14
Victor Hugo. Najważniejszy pisarz literatury francuskiej, tworzył w XIX wieku. W swojej twórczości wielokrotnie wysławiał Stwórcę. Zwykł mawiać, że kochać bliźniego to widzieć w nim twarz Boga.
14/14
Dorothy Day. Dziennikarka amerykańska i wielka działaczka społeczna. Założyła pismo "The Catholic Worker", wokół którego powstało środowisko tworzące liczne przytuliska dla bezdomnych. Za swoją działalność dostała społeczną nagrodę Pacem in terris. W 1997 roku ruszył jej proces beatyfikacyjny.
2019 bez Aleteia.pl? Nie musi tak być!

Wierzę, że Aleteia.pl stała się dla Ciebie ważnym miejscem w Internecie i że nie wyobrażasz sobie, by nagle miała zniknąć. Niestety, w 2019 roku możemy liczyć na zdecydowanie mniejsze wsparcie ze strony zagranicznych katolickich sponsorów i inwestorów. Ta sytuacja sprawiła, że istnienie Aleteia.pl – która, paradoksalnie, rozwija się z sukcesami – stanęło pod znakiem zapytania. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy, bo bez niej nie damy rady kontynuować naszej misji ewangelizacyjnej.

Z Tobą damy radę!