1 / 14
Wincenty Kadłubek
Ten żyjący w XIII wieku autor „Kroniki dziejów Polski” jest uznawany za pierwszego pisarza i uczonego polskiego. Był biskupem krakowskim, a 5 lat przed śmiercią zamknął się w klasztorze cystersów. Kościół ogłosił go błogosławionym w 1764 roku.
+

© Wikipedia | Domena pubilczna