Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/14

Wincenty Kadłubek

Ten żyjący w XIII wieku autor „Kroniki dziejów Polski” jest uznawany za pierwszego pisarza i uczonego polskiego. Był biskupem krakowskim, a 5 lat przed śmiercią zamknął się w klasztorze cystersów. Kościół ogłosił go błogosławionym w 1764 roku.
2/14

Jan Kochanowski

Ten renesansowy poeta bardzo często w swojej twórczości poruszał tematykę religijną. Do dzisiaj w kościołach śpiewamy pieśń jego autorstwa pt. „Czego chcesz od nas, Panie”. Po stracie ukochanej córki Urszulki stworzył cykl trenów, w których żalił się Stwórcy na nieludzki porządek świata. Ostatecznie przyznaje, że człowiek nigdy nie pojmie boskich zamiarów i godzi się z bolesną stratą.
3/14

Ignacy Krasicki

Ten biskup, przedstawiciel polskiego oświecenia, nazywany jest „księciem poetów polskich”. Zasłynął jako twórca bajek, przy pomocy których starał się uczyć i bawić. Innym uprawianym przez niego gatunkiem była satyra. W utworze „Pijaństwo” wyśmiewa polską wadę narodową, czyli nadużywanie alkoholu.
4/14

Piotr Skarga

Ten najbardziej znany polski kaznodzieja żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jest twórcą "Żywotów świętych" i "Kazań sejmowych". Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął dopiero kard. Stanisław Dziwisz w 2013 roku.
5/14

Cyprian Kamil Norwid

Poeta z epoki romantyzmu, był jednym z ulubionych twórców Jana Pawła II, wielokrotnie przez niego cytowanym w kazaniach i przemówieniach. Polski papież przyznał kiedyś: „Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć”.
6/14

Henryk Sienkiewicz

Pochodził z bardzo religijnej rodziny, gdzie wśród najbliższych krewnych miał trzy siostry zakonne, a za przyjaciół wielu księży. Jak twierdzi o. dr Andrzej Bielat OP, biograf noblisty, był on osobą niezwykle skrytą, która głośno nie mówiła o swojej wierze, ale za to wykreowani przez niego bohaterzy bardzo często przechodzili wielkie życiowe przemiany właśnie ze względu na Pana Boga.
7/14

Antonina Domańska

Tworzyła na przełomie XIX i XX wieku, jest znana głównie jako autorka książki "Historia żółtej ciżemki". W lekturze tej Wawrzek, główny bohater, spotkał na swej drodze polskich świętych: Szymona z Lipnicy, kanonika ks. Jana Długosza, bł. królewicza Kazimierza. To właśnie tematyka religijna i patriotyczna dominuje w jej twórczości. Jest również autorką "Legend z życia świętych".
8/14

Roman Brandstaetter

XX-wieczny pisarz i dramaturg żydowskiego pochodzenia. Był wielkim znawcą Biblii. Krótko po wybuchu II wojny światowej trafił do Jerozolimy, gdzie przeszedł na wiarę katolicką. Doświadczenie to opisał w opowiadaniu "Noc biblijna". Po wojnie tłumaczył z hebrajskiego na polski niektóre księgi Pisma Świętego.
9/14

Jan Kasprowicz

Przedstawiciel Młodej Polski. Jego twórczość przesiąknięta jest motywami biblijnymi, a najczęstszymi tematami jest droga krzyżowa i ponowne przyjście Chrystusa. Najbardziej znanymi utworami są jego hymny (a wśród nich "Dies irae"), w których autor zadaje retoryczne pytanie, jak człowiek może ponosić karę za grzechy, skoro na świat przyszedł z grzechem pierworodnym.
10/14

Clive Staples Lewis

Droga autora Narnii do chrześcijaństwa była dość kręta. Jako młody chłopak stracił mamę, co mocno nadwyrężyło jego relację z Panem Bogiem. Zainteresował się magią i zaczął deklarować się jako ateista. Na jego drodze stopniowo pojawiali się kolejni wielcy, wierzący pisarze, tacy jak Tolkien i Chesterton i pod ich wpływem Lewis zmienił swoje życie. Oprócz "Opowieści z Narnii" napisał również "Listy starego diabła do młodego" czy "Chrześcijaństwo po prostu".
11/14

Thomas Stearns Eliot

Amerykańsko-angielski poeta, laureat nagrody Nobla. Twierdził, że sercem każdej kultury jest religia. Motywy biblijne często przewijają się w jego twórczości, czego przykładem jest m.in. wiersz "Podróż trzech króli".
12/14

Zofia Kossak-Szczucka

Powieściopisarka, która współtworzyła Radę Pomocy Żydów "Żegota". W czasie wojny mocno angażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną. Dobrze znała się z Władysławem Bartoszewskim, który tak ją wspominał po latach: „Ona była żarliwą katoliczką, fundamentalną, bo tacy wtedy byli w Polsce katolicy przedsoborowi”. Jej najbardziej znana powieść „Pożoga” została przetłumaczona na wiele języków.
13/14

Victor Hugo

Najważniejszy pisarz literatury francuskiej, tworzył w XIX wieku. W swojej twórczości wielokrotnie wysławiał Stwórcę. Zwykł mawiać, że kochać bliźniego to widzieć w nim twarz Boga.
14/14

Dorothy Day

Dziennikarka amerykańska i wielka działaczka społeczna. Założyła pismo "The Catholic Worker", wokół którego powstało środowisko tworzące liczne przytuliska dla bezdomnych. Za swoją działalność dostała społeczną nagrodę Pacem in terris. W 1997 roku ruszył jej proces beatyfikacyjny.