12 / 14
Zofia Kossak-Szczucka
Powieściopisarka, która współtworzyła Radę Pomocy Żydów "Żegota". W czasie wojny mocno angażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną. Dobrze znała się z Władysławem Bartoszewskim, który tak ją wspominał po latach: „Ona była żarliwą katoliczką, fundamentalną, bo tacy wtedy byli w Polsce katolicy przedsoborowi”. Jej najbardziej znana powieść „Pożoga” została przetłumaczona na wiele języków.
+

© Wikipedia | Domena publiczna