2 / 14
Jan Kochanowski
Ten renesansowy poeta bardzo często w swojej twórczości poruszał tematykę religijną. Do dzisiaj w kościołach śpiewamy pieśń jego autorstwa pt. „Czego chcesz od nas, Panie”. Po stracie ukochanej córki Urszulki stworzył cykl trenów, w których żalił się Stwórcy na nieludzki porządek świata. Ostatecznie przyznaje, że człowiek nigdy nie pojmie boskich zamiarów i godzi się z bolesną stratą.
+

© Wikipedia | Domena publiczna