5 / 14
Cyprian Kamil Norwid
Poeta z epoki romantyzmu, był jednym z ulubionych twórców Jana Pawła II, wielokrotnie przez niego cytowanym w kazaniach i przemówieniach. Polski papież przyznał kiedyś: „Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna