6 / 14
Henryk Sienkiewicz
Pochodził z bardzo religijnej rodziny, gdzie wśród najbliższych krewnych miał trzy siostry zakonne, a za przyjaciół wielu księży. Jak twierdzi o. dr Andrzej Bielat OP, biograf noblisty, był on osobą niezwykle skrytą, która głośno nie mówiła o swojej wierze, ale za to wykreowani przez niego bohaterzy bardzo często przechodzili wielkie życiowe przemiany właśnie ze względu na Pana Boga.
+

© Wikipedia | Domena publiczna