8 / 14
Roman Brandstaetter
XX-wieczny pisarz i dramaturg żydowskiego pochodzenia. Był wielkim znawcą Biblii. Krótko po wybuchu II wojny światowej trafił do Jerozolimy, gdzie przeszedł na wiarę katolicką. Doświadczenie to opisał w opowiadaniu "Noc biblijna". Po wojnie tłumaczył z hebrajskiego na polski niektóre księgi Pisma Świętego.
+

© Wikipedia | Domena publiczna