9 / 14
Jan Kasprowicz
Przedstawiciel Młodej Polski. Jego twórczość przesiąknięta jest motywami biblijnymi, a najczęstszymi tematami jest droga krzyżowa i ponowne przyjście Chrystusa. Najbardziej znanymi utworami są jego hymny (a wśród nich "Dies irae"), w których autor zadaje retoryczne pytanie, jak człowiek może ponosić karę za grzechy, skoro na świat przyszedł z grzechem pierworodnym.
+

© Wikipedia | Domena publiczna