3 / 5
Drużyna diecezji łomżyńskiej, w ostatnim rzędzie, pierwszy od prawej, ks. Łukasz Gołaszewski.
+

© fot. Anna Chodyka