4 / 5
Drużyna diecezji świdnickiej, pierwszy z prawej strony, ojciec paulin Adrian Urbanek, drugi od lewej, ks. Mateusz Kubusiak.
+

© fot. Anna Chodyka