3 / 6
10 lutego 2018 roku, wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego niskie jak zawsze.
+

© fot. archiwum prywatne