6 / 6
Babcia Yousefa od kilkudziesięciu lat ręcznie tworzy różańce z drzewa oliwnego. Różańce to najpopularniejsza pamiątka przywożona przez pielgrzymów z Ziemi Świętej.
+

© fot. archiwum prywatne