2 / 6
Figurę w 1927 r. postawił św. Maksymilian jeszcze na pustym polu, kiedy miał otrzymać teren od ks. Jana Druckiego-Lubeckiego.
+

© fot. Małgorzata Cichoń