10 / 26
Kolumba Białecka
Czcigodna Sługa Boża
+

© Wikipedia | Domena publiczna