14 / 26
Alojzy Kosiba
Czcigodny Sługa Boży
+

© Wikipedia | Domena publiczna