16 / 26
Wenanty Katarzyniec
Czcigodny Sługa Boży
+

© Wikipedia | Domena publiczna