21 / 26
Rozalia Celakówna
Sługa Boża
+

© Wikipedia | Domena publiczna