24 / 26
Aniela Róża Godecka
Sługa Boża
+

© Wikipedia | Domena publiczna