3 / 26
Jan Tyranowski
Czcigodny Sługa Boży
+

© RadLess CC via Wikipedia