5 / 26
Wanda Malczewska
Czcigodna Sługa Boża
+

© Wikipedia | Domena publiczna