6 / 26
Elżbieta Czacka
Czcigodna Sługa Boża
+

© Fotografia z Archiwum Zgromadzenia FSK/Wikipedia