2 / 3
List króla polskiego Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI z prośbą o kanonizację bł. Stanisława Kostki, 1683 r., Archiwum Kongregacji ds. Świętych.
+

© fot. K. Artymiak, zdjęcie pochodzi z publikacji: Wojciech Kućko (red.) – Jarosław Kwiatkowski – Waldemar Turek, „Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa 1550-1568”, Warszawa 2018.