3 / 3
Wnętrze pokoi św. Stanisława na Kwirynale z widoczną w centrum rzeźbą Świętego autorstwa Pierre’a Le Gros Młodszego z ok. 1702 r.
+

© fot. K. Artymiak, zdjęcie pochodzi z publikacji: Wojciech Kućko (red.) – Jarosław Kwiatkowski – Waldemar Turek, „Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa 1550-1568”, Warszawa 2018.