10 / 12
Przed grotą św. Antoniego

© fot. archiwum prywatne