4 / 12
Klub szczęścia w Kairze, parafia św. Marka

© fot. archiwum prywatne