7 / 12
Nowy rok w parafii św. Joanny d'Arc w Tunisie

© fot. archiwum prywatne