4 / 16
Cmentarz przy kościele św. Józefa w Chorzowie
+

© REPORTER