1 / 9
„Komornik”, reż. Feliks Falk
Otrzymał nagrodę Jury Ekumenicznego podczas 56. Festiwalu w Berlinie w 2006 roku. Jak uzasadniało jury, obraz był „etycznie dosadną” historią o uniwersalnej problematyce korupcji, pokazującą równocześnie w kunsztowny sposób problem sprawiedliwości i godności człowieka. Bohaterem filmu jest Lucjan Bohme, który bezwzględnie egzekwuje długi mieszkańców Wałbrzycha. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego wydarzenia, które wstrząsa sumieniem komornika. Jako zadośćuczynienie za swoje grzechy postanawia rozdać pieniądze tym, którym wyrządził krzywdę.
+