8 / 15
Marek Kamiński
Podróżnik, zdobywca dwóch biegunów. Wielokrotnie podkreślał, że w czasie jego podróży czuwa nad nim Opatrzność i chroni go przed niebezpieczeństwem. „Gdyby nie opieka Pana Boga, tobym z tych spotkań nie wyszedł cało. Ważne jest, by usłyszeć ten głos Pana Boga w nas, to znaczy usłyszeć tę cząstkę, która jest większa niż nasze ego. Kiedy podążamy za tym głosem, to łatwiej o tę opiekę. To sprawa również zaufania, akceptacji, wdzięczności za to, co jest”. (Salve TV)
+

© REPORTER