4 / 9
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu
Łowicka procesja z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest wyjątkowa ze względu na swoją wieloletnią tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie, która angażuje całe rodziny w przygotowanie do święta. Oprócz zwyczajowego budowania 4 ołtarzy stale w tych samych miejscach, według tradycji uczestnicy procesji ubierają się w łowickie stroje regionalne, a pochodowi towarzyszy Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta.
+

© Andrzej Zbraniecki/EAST NEWS