5 / 9
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu
Procesja Bożego Ciała w Łowiczu jest symbolicznym wyznaniem wiary, które łączy społeczność Łowicza i współtworzy jego tożsamość na tyle, że czasem nawet ci, którzy wyjechali z miasta, przyjeżdżają tu specjalnie, aby wziąć udział w uroczystości.
+

© Stanisław Kusiak/EAST NEWS