9 / 10
Ks. Edmond Kisughu (Demokratyczna Republika Konga) Został porwany wraz z ojcami Jean-Pierre Ndulani i Anselme Wasukundi w dniu 19 października 2012 r. z ich plebanii w Mbau, w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.
+

© AED