6 / 11
Posąg Charbela przed wejściem do Sanktuarium, fot. Anna Wilczyńska
+