1/9
Branka Polaków do armii rosyjskiej, Aleksander Sochaczewski
2/9
Plac Zamkowy z namiotami wojska rosyjskiego stacjonującego przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, Karol Beyer
3/9
Masakra patriotów polskich w Warszawie, 8 kwietnia 1861, autor nieznany
4/9
Pogrzeb Pięciu Poległych w Warszawie, Aleksander Lesser
5/9
Zamknięcie kościołów, Artur Grottger
6/9
Tableau przedstawiające zdjęcia tzw. „pięciu poległych", którzy zginęli 27 lutego 1861, Karol Beyer
7/9
Manifest Rządu Narodowego, 22 stycznia 1863
8/9
Pieczęć Rządu Narodowego
9/9
Herb z okresu powstania styczniowego