3 / 9
Masakra patriotów polskich w Warszawie, 8 kwietnia 1861, autor nieznany
+

© Wikipedia | Domena publiczna