9 / 9
Herb z okresu powstania styczniowego
+

© Ziegenpl/Wikipedia | Domena publiczna