19 / 19
Przy okolicznej drodze
+

© fot. Krzysztof Stępkowski