9 / 19
Tatarska jurta (tradycyjny namiot ze skór) w... "Tatarskiej Jurcie"
+