12 / 12
Londyn
Pielgrzymka do Wielkiej Brytanii uznała została za duży sukces, również ze względu na ogromne zainteresowanie i przyciągnięte tłumy. Miała znaczenie ekumeniczne, jednak ważne było tu przeproszenie za wykorzystywanie seksualne nieletnich przez duchownych i nazwanie tego wprost zbrodnią. Przy okazji tej wizyty Benedykt XVI beatyfikował kard. Jana Henryka Newmana.
+

© EAST NEWS