4 / 12
Fryzynga i Monachium
Tu Ratzinger wstąpił do seminarium duchownego. 29 czerwca 1951 przyjął święcenia kapłańskie. Już w 1951 r. obronił doktorat, w 1957 habilitował się, a rok później został profesorem frygijskiego kolegium. Był też bliskim współpracownikiem biskupa. Wreszcie, w 1977 r. Paweł VI ustanowił go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi.
+

© Rico Markus | Shutterstock