8 / 12
Ratyzbona
W 2006 r. Benedykt XVI wygłosił na tutejszym uniwersytecie wykład o relacjach wiary i rozumu, który pobocznym, wyrwanym z kontekstu wątkiem wywołał burzliwą dyskusję i kontrowersje, zwłaszcza wśród muzułmanów. Wyznawcy islamu poczuli się urażeni przytoczeniem słów cesarza Manuela II.
+

© grisdee | Shutterstock