9 / 12
Rzym i Watykan
W Rzymie pojawiał się jako teologiczny specjalista, towarzyszący abp. Fringsowi – przewodniczącemu niemieckiego episkopatu – na Soborze Watykańskim II. Miał duży udział w soborowych pracach i redakcji dokumentów. W 1981 r. Jan Paweł II mianował Ratzingera prefektem najważniejszej watykańskiej dykasterii – Kongregacji Nauki Wiary. 19 kwietnia 2005 został wybrany papieżem. W Wiecznym Mieście mieszkał aż do śmierci.
+

© Stefano Tammaro | Shutterstock